Slide toggle

Terra de Montes

Asociación Amigos do Mosteiro de Aciveiro e Terra de Montes

TERRA DE MONTES (SÉCULOS X-XXI)

O topónimo Montes cítase por primeira vez na documentación histórica cara a mediados do século X para dar nome a unha extensa parroquia da diocese de Iria Flavia, que con posterioridade converterase, antes de 1177, nun arciprestadoo xa da diocese compostelá

Con anterioridade, a metade do seu territorio fora doada por raíña Dª Urraca, en 1115, á Igrexa de Santiago, e a outra metade, polo rei D. Fernando II, en 1176, completando a totalidade de “terra illa, qua dicitur Montes” (“daquela terra, que se denomina Montes”). Aparece así a denominación de Terra de Montes, ata ese momento de xurisdición do rei, de realengo e, desde as anteriores doazóns, xa de propiedade da Igrexa de Santiago, tendo como o seu señor aos arcebispos composteláns. Con todo, á súa xurisdición civil e criminal nos cotos de Folgoso, de Ventoxo e de Tomonde opúxose mediante demanda xudicial o abade do mosteiro de Carboeiro e, con posterioridade, o de San Martín Pinario (Santiago de Compostela). Tamén o abade do mosteiro de Aciveiro quereleouse, no seu caso, pola xurisdición das encomendas de Aciveiro (Aciveiro, Pereira, Dúas Igrexas, A Madanela de Montes, Beariz e coto de Vilar). Finalmente, nos últimos anos do século XVI e nos iniciais do seguinte, os arcebispos composteláns impuxeron a súa forza e poderío, exercendo en diante o goberno sobre a xurisdición de Montes, composta por 23 parroquias e polos lugares de Medelo, A Laxa, O Coto (Caroi), Bugarín (San Isidro de Montes) e Porto Martín (Zobra) (Mapa 1). Na esfera eclesiástica, o goberno arzobispal ampliábase ás 26 parroquias do arciprestado de Montes (Mapa 2).

A sede do poder señorial na época medieval era a fortaleza Castro de Terra de Montes, na actual parroquia de San Miguel de Presqueiras, que en 1366 era outorgada en préstamo a D. Fernando de Castro, ao que seguirán outros nobres na súa posesión en anos posteriores. Destruída pola Irmandade de Pontevedra na guerra dúas Irmandiños en 1466 e reconstruída polo arcebispo Alonso de Fonseca, finalmente será abandonada na década de 1590, con ocasión do traslado definitivo da residencia do xuíz merino, de nomeamento dos arcebispos composteláns, a Soutelo de Montes, onde a partir de agora celébranse as audiencias xudiciais e eríxense a forca, o rolo e a picota, para axustizar ou expoñer publicamente aos reos condenados.

O goberno arzobispal manterase en Soutelo de Montes ata o século XIX. Sucesivamente, en fases de goberno liberal, en 1811 e 1823, decretouse a abolición dos señoríos xurisdicionais, aínda que debe esperarse para a súa supresión definitiva ata 1837. Con anterioridade, sucedéronse diferentes proxectos de reforma do mapa territorial, ata a definitiva “Nova Planta dos Concellos Constitucionais desta provincia” de 1836, responsable ata hai poucos anos da división municipal de Terra de Montes. Neste ano, o seu territorio era divido en dous municipios, o de Forcarei e o de Cerdedo, no partido xudicial de Tabeirós e na provincia de Pontevedra, e o de Beariz, na de Ourense, por este outro: Neste ano, o seu territorio era divido en tres municipios, os de Forcarei e  de Cerdedo, no partido xudicial de Tabeirós e na provincia de Pontevedra, e o de Beariz, na de Ourense.

Poucos cambios territoriais sucederon desde 1836. Entre os máis destacables está a integración en 1872 da parroquia de Castrelo no municipio de Forcarei, segregada do de Cerdedo, que viu compensada esta perda territorial coa agregación dos lugares de Bugarín e Cuíña. Mención á parte merecen as tentativas de fusión de ambos os municipios, como a solicitada na sesión da Deputación Provincial do 15 de maio de 1841 por veciños de Forcarei e de Cerdedo, coa capitalidade na parroquia de Santa María de Folgoso ou, pola contra, de segregación, como a promovida en 1843 por veciños das parroquias de Millerada, Ventoxo e outras para constituír un municipio propio ou, á súa vez, no mesmo ano polos de Quireza, Castro e Tomonde para formar un municipio independente do de Cerdedo, proxectos que fracasaron. Outros cambios municipais, en cambio, prosperaron, aínda que nun caso de forma temporal, como o acontecido en 1858, ano en que se sucedeu o cambio de denominación e de capitalidade do municipio de Forcarei, en favor de Soutelo de Montes. Durou tan só catro anos porque en 1862 Forcarei recuperaba de novo o nome e a capitalidade de municipio. Moi recente é a fusión dos municipios de Cerdedo e de Cotobade no de Cerdedo-Cotobade, aprobada polo Decreto 134/2016, de 22 de setiembre de 2016, publicado no DOGA de data 17 de outubro de 2016; no do día seguinte publicábase, á súa vez, a Orde de data 17 de outubro de 2016, pola que se designaba a Comisión Xestora do municipio Cerdedo-Cotobade, formado por vinte e unha parroquias e coa capitalidade no núcleo da Chan (Carballedo).

FONTE: ARCHIVO DIOCESANO DE SANTIAGO, Fondo General, leg. 47.
Transcrición: Rodríguez González, A., Las fortalezas de la Mitra compostelana y los “Irmandiños”. Pleito Tabera-Fonseca. Fundación “Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa”, 1984, p. 252.

Línea de tempo

0950
0950

Parroquia da diocese de Iria Flavia

C. 950
1115
1115

Doazón da metade da Terra de Montes á Igrexa de Santiago pola raíña Dª Urraca.

1135
1135

Fundación do mosteiro de santa María de Aciveiro

1176
1176

Doazón da outra metade da Terra de Montes á Igrexa de Santiago polo rey Fernando II

1466
1466

Derrocamento da fortaleza Castro de Montes.

1557
1557

Preito entre o Arcebispo de Santiago e o mosteiro de Aciveiro pola xurisdición das encomendas de Aciveiro.

1557/1613
1593
1593

Traslado da residencia do xuíz merino a Soutelo de Montes.

1610
1610

Fundación da feira de Soutelo de Montes

1625
1625

Construción da primeira neveira do Cabido de Santiago.

1641
1641

Primeira noticia documental do cultivo de millo en Terra de Montes.

1799
1799

Primeira noticia documental do cultivo da pataca en Terra de Montes

1808
1808

Último xuíz merino de Terra de Montes (D. Alonso de Soto y Cortés)

1808-1811
1809
1809

Invasión das tropas francesas

1835
1835

Supresión e exclaustración da comunidade monástica de Aciveiro

1836
1836

División de Terra de Montes nos concellos de Cerdedo, Forcarei e Beariz

2016
2016

Fusión voluntaria dos municipios de Cerdedo e Cotobade no de Cerdedo-Cotobade

mostrar